Forskrift om vederlag og godtgjørelser for vederlagspliktige områder i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2016, Nordland

DatoFOR-2015-12-16-1922
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§10, LOV-2009-04-17-19-§25
Kunngjort27.10.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om vederlag og godtgjørelser, Brønnøy havn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Brønnøy kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 10 og § 25.

I

Brønnøy kommunestyre har fastsatt forskrift om vederlag og godtgjørelse for for vederlagspliktige områder 2016. Forskriften kan leses i sin helhet her: 

pdf.gif

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.