Statens personalhåndbok 2016

ForfatterStatens personalhåndbok
Dato2016
PublisertSPH-2016
Sammendrag

Kapitteloversikt:

 

Innledning

Statens personalhåndbok - 2016-utgaven

Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt. Vår ambisjon er at den sentrale arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at statlige virksomheter er moderne og attraktive arbeidsgivere som rekrutterer og beholder dyktige medarbeidere, og dermed oppnår gode resultater. Arbeidsgiverpolitikken bygger på tillit til at ledere, medarbeidere og tillitsvalgte lokalt har de beste forutsetningene for å utvikle virksomheten og organisasjonen videre. Det er derfor viktig med god kjennskap til lov- og avtaleverk.

SPH publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder. SPH vil være tilgjengelig på Lovdatas gratissider og gjennom deres betalingstjeneste Lovdata Pro. Lovdata Pro gir tilgang til en personalhåndbok med god søkefunksjon og praktiske verktøy for den enkelte bruker, gruppe av brukere eller den enkelte virksomhet.

Personalhåndboka inneholder:

-en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold.
-departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
-maler og veiledninger.

Personalmeldinger (PM) blir fortløpende innarbeidet.

Tilbakemeldinger fra brukerne er viktig i arbeidet vårt med å gjøre SPH til et best mulig verktøy. Vi mottar gjerne synspunkter på personalhåndboka enten det er utvalg av stoff, redigering, layout, digitale løsninger eller andre forhold.

Lykke til som bruker! 

Oslo, januar 2016 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Statens personaldirektør

Gisle Norheim 

Henvendelser om Statens personalhåndbok

Kontakt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
v/Astrid Hansen, astrid.hansen@kmd.dep.no,
Grete Molle Torgersen, grete-molle.torgersen@kmd.dep.no