2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.1 Generelt

 
2.14.1.3 Reglementets virkeområde
Personalreglementets virkeområde

Normalt vil reglementet omfatte samtlige tilsatte i virksomheten. Enkelte ganger begrenses reglementet til å omfatte bestemte kategorier av de ansatte. I så fall vil man ha flere forskjellige reglementer i samme virksomhet. Man kan derimot ikke utelukke en eller noen få stillinger fra reglementet, f.eks. stillingen som direktør.