2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.3 Innstilling

 
2.14.3.3 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter
Innstillingsråd

Det må fastsettes regler om oppnevning av tjenestemannsrepresentanter til innstillingsrådet. Se nedenfor om oppnevning av representanter til tilsettingsråd, pkt. 2.14.4.3.