2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.6 Andre regler i et reglement

 
2.14.6.5 Gaver i tjenesten
Gaver i tjenesten - reglementsbestemmelser

Tjml. § 20 inneholder forbud mot gaver i tjenesten mv. I reglement kan det fastsettes nærmere regler, noe som kan være praktisk i virksomheter hvor arbeidstakerne kan være særlig utsatt for forsøk på bestikkelser e.l.