2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.14 Personalreglement

 

2.14.7 Andre bestemmelser

Det kan være naturlig å ta inn enkelte andre bestemmelser i personalreglementet. Dette kan omfatte:

a.Personalregistrering (avtale om lønns- og personalregistre).
b.Arbeidstid (arbeidsmiljøloven kap. 10, hovedtariffavtalen, rammeavtalen om fleksibel arbeidstid i statsadministrasjonen).
c.Tidskontroll (avtale om lønns- og personalregistre, rammeavtalen om fleksibel arbeidstid i statsadministrasjonen).
d.Sykefravær (avtale om lønns- og personalregistre).
e.Hvilepauser, fritid (aml. §§ 10-8 og 10-9).
f.Velferdspermisjoner (hovedtariffavtalen).
g.Andre typer permisjoner (hovedavtalen).
h.Feriebestemmelser (ferieloven, særlig §§ 6 og 7).
i.Attest (aml. § 15-15).
j.Utbetaling av lønn (Hovedtariffavtalen).
k.Informasjon om mangfold i staten i kunngjøringsteksten.