2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.4 Tilsettingsprosessen

 

2.4.1 Saksbehandling

 
2.4.1.3 Offentlighet for søkerlister
Offentlighet for søkerlister

Offentleglova § 25 andre ledd bestemmer at det skal settes opp en søkerliste så snart søknadsfristen har gått ut. Se SPH pkt. 11.5.3.