2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.4 Tilsettingsprosessen

 

2.4.5 Tilsetting

 
2.4.5.6 Taushetsplikt.

Det vises til SPH pkt. 2.4.1.1.