2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.4 Tilsettingsprosessen

 

2.4.6 Klage

 
2.4.6.3 Klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

En søker som mener seg forbigått på et usaklig grunnlag ved tilsetting kan bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, se SPH pkt. 2.3.3.8.