2 Tilsetting og opphør av tjeneste

 

2.4 Tilsettingsprosessen

 

2.4.9 Endring av lønn

 
2.4.9.2 Omgjøring av besatte stillinger
Omgjøring av besatte stillinger

Besatte stillinger kan kun omgjøres med hjemmel i HTA, jf. SPH pkt. 7.1.4.1.1, 7.1.4.2.1, 7.2.3.3, 7.2.3.4 eller 7.2.3.5.