3 Arbeidstid

 

3.1 Arbeidstid i staten

 

3.1.1 Sommertid/vintertid

Sommertid/vintertid, Kortere arbeidstid

Det kan i virksomhetene benyttes sommertid. Den kortere arbeidstid i tiden 15. mai til 14. september må da kompenseres med en tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden per uke - regnet i gjennomsnitt over hele året - ikke blir kortere enn før.