3 Arbeidstid

 

3.1 Arbeidstid i staten

 

3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen

Jul- og nyttårsaften, Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen

I sentraladministrasjonen er arbeidstiden inntil videre til kl. 1200 jul- og nyttårsaften. Mellom jul og nyttår begynner kontortiden kl. 1000 hvor tjenesteforholdene tillater det. Se også kommentarene til HTA § 16 note 2, SPH pkt. 7.3.16.