3 Arbeidstid

 

3.2 Overtids- og merarbeid

 

3.2.2 Avrundingsregler, kontroll og attestasjon av overtid

Se HTA § 13, kommentarene.