6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.2 Sentrale tarifforhandlinger

Tarifforhandlinger - sentrale

De sentrale partene kan ved enighet gjøre endringer i hovedtariffavtalene i tariffperioden, jf. pkt. 1.4 i begge hovedtariffavtalene.

I hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat kan hver av partene i tillegg fremme forslag til endringer i hovedtariffavtalen av lønnsmessig art i tariffperioden.

Se SPH pkt. 7.1.1.4 Akademikerne og pkt. 7.2.1.4 LO Stat, Unio og YS Stat.