6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.1 Innledning - tvistebehandling ved lokale forhandlinger

Statlige arbeidsgivere orienteres med dette om enkelte sider ved behandlingen av lønnstvister i forbindelse med lokale forhandlinger. Se også PM-1997-17.

Behandling av tvister ved lokale forhandlinger er regulert i pkt. 2.7 i begge hovedtariffavtalene. Det er egne bestemmelser om tvistebehandlingen ved delegerte forhandlinger. For øvrig er det også ulik regulering av tvistebehandlingen i de to avtalene.