6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.4 Arbeidskonflikter/tvister

 

6.4.4 Konsekvenser av tvistebehandling

Tvistebehandling, Voldgiftsbehandling

Før en tvist er voldgiftsbehandlet og det endelige resultat foreligger, skal det ikke foretas utbetaling til arbeidstakere som er medlemmer av tjenestemannsorganisasjoner som på et tidligere tidspunkt har akseptert arbeidsgivers tilbud.