6 Forhandlingsordningen i staten

 

6.6 Spesielle avlønninger

 

6.6.1 Avlønning av professor II

KMD har administrativt bestemt at stilling som professor II fortsatt skal avlønnes med 1/5 av stillingen kode 1013 Professor også etter 1. august 1996. Ved tilsetting i stilling som professor II kan hele lønnsspennet for kode 1013 Professor benyttes.

KMD vil også påpeke at professor II stillingen ikke omfattes av de lokale forhandlingene etter pkt. 2.5.1 i hovedtariffavtalene.