7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.1 Sentrale og lokale bestemmelser Akademikerne

 

7.1.1 Sentrale bestemmelser Akademikerne

 
7.1.1.2 Lønnstabeller

Lønnstabeller gjeldende fra 1. mai 2016, se KMDs hjemmeside.

 
7.1.1.2.1 Tabell A - hovedlønnstabell.
 
7.1.1.2.2 Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov).