7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.1 Sentrale og lokale bestemmelser Akademikerne

 

7.1.1 Sentrale bestemmelser Akademikerne

 
7.1.1.3 Stillingsplassering
 
7.1.1.3.1 Lønnsrammer

Lønnsrammer, se vedlegg 1.