7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.1 Sentrale og lokale bestemmelser Akademikerne

 

7.1.1 Sentrale bestemmelser Akademikerne

 
7.1.1.4 Sentrale forhandlinger i perioden

De sentrale parter kan ved enighet gjøre endringer i hovedtariffavtalen i avtaleperioden.