7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnstabeller:

Lønnstabeller gjeldende fra 1. mai 2016, se KMDs hjemmeside.

Tabell A hovedlønnstabell.

Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov).