7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.4 DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN/SIVILOMBUDSMANNEN
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
00.101LEDERSTILLINGER
  0008Byråsjef54-
  1217Underdirektør60-
  1218Avdelingsdirektør64-
 
00.102SPESIALSTILLINGER
  1389Sjåfør i regjeringens biltjeneste37-
  0001Statsrådens kontorsekretær40-
  1436Rådgiver49-
  1365Informasjonssjef51-
  1448Seniorrådgiver60-
  1535Kommunikasjonssjef64-
  1554Kontorsjef hos Sivilombudsmannen64-
  1539Fagdirektør65-
  1536Folkerettsrådgiver UD66-
  1221Lovrådgiver JD66-
  1222Lovrådgiver FIN66-
  1220Spesialrådgiver80-