7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
FINANSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
SKATTEETATEN
02.200DIVERSE STILLINGER
  1413Skattejurist49-
  0037Likningsrevisor41-
  1223Skatterevisor49-
  1516Seniorrevisor52-
  1224Spesialrevisor52-
  1501Seniorskattejurist59-
 
TOLLETATEN
02.310DIVERSE STILLINGER
  0046TollbetjentLR03
  1225TollinspektørLR17
  0050Førstetollinspektør47-
  0052Tollrevisor49-
  0053Tolloverinspektør50-
  1414Spesialrevisor51-
  1279Seksjonsleder51-
  1280Avdelingssjef59-
  1207Revisjonssjef59-