7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
UTENRIKSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
UTENRIKSTJENESTEN
15.100DIVERSE STILLINGER
  0882Ambassaderåd55-
  0883Spesialråd55-
  0885Ministerråd59-
  0886Generalkonsul75-
  1507Ambassadør75-
 
15.120OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG
  1399Internasjonal rådgiver52-
  1306Nestleder sendelag57-
  1305Sendelagsleder63-