7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
18.380FYLKESNEMNDENE
  1177Leder av fylkesnemnda74-
 
BARNE- OG FAMILIEVERN
18.385DIVERSE STILLINGER
  1484AssistentLR02
  1486MiljøarbeiderLR04
  1489MiljøterapeutLR152
  1488MiljøterapeutLR17
  1534Spesialutdannet miljøterapeutLR182
  1487Miljøarbeider36-
  1492Leder36-
  1491Ass. leder41-
  1490Spesialutdannet miljøterapeut46-
  1493Leder47-
 
18.386KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER
  1494SosionomLR152
  1495BarnevernspedagogLR152
  1508VernepleierLR152
  1496Klinisk barnevernspedagogLR182
  1509Spesialutdannet vernepleierLR182
  1510Spesialutdannet barnevernspedagogLR182