7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
FISKERIDIREKTORATET
19.410DIVERSE STILLINGER
  0080InspektørLR162
  1437InspektørLR221
  0082Førsteinspektør40-
  1546Seniorinspektør48-
 
FISKERIDIREKTORATET/
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
19.420DIVERSE STILLINGER
  1449KontrollørLR16