7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
STATENS HELSETILSYN
21.100DIVERSE STILLINGER
  0738Fagsjef62-
 
HELSEDIREKTORATET
21.115DIVERSE STILLINGER
  1553Pasient- og brukerombud61-
 
KLINISK HELSE
21.200LEGESTILLINGER
  0781Underordnet legeLR201
  0773Lege47-
  0777Spesiallege56-
  0782Overlege61-
  0784Avdelingsoverlege66-
 
21.202TANNLEGESTILLINGER
  0787Spesialtannlege56-
 
21.203PSYKOLOG
  0794Psykolog51-
  1304Psykolog med godkjent spesialitet58-
  0795Spesialpsykolog59-
  0796Sjefpsykolog61-
 
21.204SPESIALPERSONALE
  1377Farmasøyt45-
  0800Avdelingsveterinær53-
  0802Overveterinær55-
  0736Legemiddelinspektør57-
 
21.205SYKEPLEIEPERSONALE
  0807SykepleierLR152
  0810Spesialutdannet sykepleierLR182
  0816Avdelingssykepleier49-
  0820Oversykepleier50-
 
21.206HJELPEPLEIER M.V.
  0825PleiemedhjelperLR03
  0826BarnepleierLR04
  0827HjelpepleierLR04
  1195Hjelpepleier35-
Kode 1195 Hjelpepleier innebærer ingen administrative funksjoner. Koden benyttes for hjelpepleier med spesielle kvalifikasjoner/funksjoner.
 
21.207FYSIOTERAPEUT
  0832FysioterapeutLR152
  1351SpesialfysioterapeutLR182
  0834Avdelingsleder/fysioterapeut46-
  0835Instruktør/fysioterapeut46-
  0836Sjeffysioterapeut50-
 
21.208OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT
  0840ErgoterapeutLR152
  1254Avdelingsergoterapeut46-
 
21.209BIOINGENIØR
  0844BioingeniørLR152
  0846Avdelingsbioingeniør46-
  0847Sjefbioingeniør50-
 
21.210RØNTGENPERSONELL
  0852RadiografLR152
  1256Avd. radiograf48-