7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
FORSVARSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
FORSVARET
05.100YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL
  0139FenrikLR48
  1556Løytnant IILR35
  0141LøytnantLR36
  1519Kaptein/Rittmester/KapteinløytnantLR37
  1557Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant IILR38
  1520Major/Orlogskaptein49-
  1558Major/Orlogskaptein IILR49
  1521Oberstløytnant/Kommandørkaptein53-
  1522Oberst/Kommandør58-
  1523Brigader/Flaggkommandør61-
  1524Generalmajor/Kontreadmiral67-
  1525Generalløytnant/Viseadmiral71-
Tilleggsansiennitet.
All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
05.101BEFAL KONSTABLER OG GRENADERER
  1560KadettLR48
  1561Visekorporal/Vingsoldat/VisekonstabelLR32
  1562Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/KonstabelLR33
  1563Korporal/Ledende konstabelLR34
  1559Korporal/Ledende konstabel IILR46
  1564Sersjant/KvartermesterLR48
  1565Seniorsersjant/SeniorkvartermesterLR47
  1566Oversersjant/Vingsersjant/SkvadronmesterLR36
  1579Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester IILR35
  1567Stabssersjant/FlottiljemesterLR37
  1580Stabssersjant/Flottiljemester IILR38
  1568Kommandérsersjant/Orlogsmester49-
  1581Kommandérsersjant/Orlogsmester IILR49
  1569Sersjantmajor/Flaggmester53-
Tilleggsansiennitet.
All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen.
 
05.128INTERNASJONALE OPERASJONER
  1226Vervet (menig/korporal)21-
  1451Spesialmedarbeider25-
  1228Fenrik26-
  1230Løytnant34-
  1526Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant39-
  1450Internasjonal rådgiver41-
  1527Major/Orlogskaptein48-
  1528Oberstløytnant/Kommandørkaptein57-
  1529Oberst/Kommandør62-
  1530Brigader/Flaggkommandør65-
  1570Visekorporal/Vingsoldat/Visekonstabel21-
  1571Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel24-
  1572Korporal/Ledende konstabel26-
  1573Sersjant/Kvartermester30-
  1574Seniorsersjant/Seniorkvartermester32-
  1575Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester34-
  1576Stabssersjant/Flottiljemester39-
  1577Kommandŕsersjant/Orlogsmester48-
  1578Sersjantmajor/Flaggmester57-
 
05.200FORSYNINGSTJENESTE
  0160TerminalbetjentLR03
  0161MaskinførerLR03
  0170InspektørLR09
  0165Lagerbetjent35-
  0164Lagerkontrollør35-
  0162Maskinsjef35-
  0163Lagerleder35-
  0167Terminalleder35-
  0166Transportleder35-
  0168Lagersjef36-
  0169Skipsfører36-
  0171Førsteinspektør37-
 
05.206TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE
  1283Mekaniker u/fagbrevLR02
  0172KontrollørLR09
  1284Mekaniker m/off. fagbrevLR11
  0173Driftsplanlegger35-
  0179Driftsassistent35-
  0176Kvalitetsleder37-
  0174Verkstedsleder37-
  0175Driftskoordinator37-
  0178Flyteknisk inspeksjonsleder40-
  0177Verkstedsbestyrer42-
 
05.210DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE
  1285Vedlikeholder u/fagbrevLR02
  1286Vedlikeholder m/off. fagbrevLR11
 
05.216SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE
  0184Sambandsleder35-
  0185Varslingsleder35-
  1145Radioleder35-
  0186Varslingskontrollør35-
  1241Radiokontrollør35-
 
05.221VAKT - BRANN - HAVARI
  0187VaktbetjentLR02
  0188BrannkonstabelLR03
  0688LufthavnbetjentLR03
  0189Brannmester35-
  0689Nestvaktsjef35-
  0190Overbrannmester35-
  0690Vaktsjef35-
 
05.230HELSETJENESTEN
  1341TannhelsesekretærLR09
  1540TannpleierLR152
  0205Spesiallege56-
  0206Assisterende overlege56-
  0204Garnisonstannlege58-
  1281Klinikksjef58-
  0207Overlege61-
 
VOKSENOPPLÆRINGEN
05.236ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1187Undervisningsinspektør48-
  0214Rektor54-
  0215Områderektor57-
 
05.240UNDERVISNINGSSTILLINGER
  0227Dosent45-
  0229Hovedlærer47-
 
SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET
05.245DIVERSE SIVILE STILLINGER
  0218Instruktør ved hundeskoleLR09
  0219FilmfotografLR09
  0217KartretterLR10
  0221InstruktørLR172
  0220JournalistLR172
  0224Redaksjonssekretær40-
  0226Redaksjonssjef45-
  0228Redaktør50-