7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
KULTURDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
KULTURINSTITUSJONER M. M.
09.840ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0351Riksteatersjef77-
 
ARKIVVERKET
09.856ARKIVARER
  0353Statsarkivar62-
  0354Riksarkivar76-
 
DEN NORSKE KIRKE
09.860PREST
  0922KapellanLR261
  1537ProstiprestLR261
  1555SokneprestLR45
  1465Spesialprest56-
  1466Seniorprest56-
  0933Prost66-
  0935Domprost73-
  1170Biskop85-
 
09.865KATEKET
  0936KateketLR17
  0937KateketLR23
Kateket med teologisk embetseksamen eller utdanning som gir lektor- eller adjunktkompetanse skal lønnes som 0937 Kateket.
NIDAROS DOMKIRKES
RESTAURERINGSARBEIDER
09.870DIVERSE STILLINGER
  0941RestaureringsassistentLR10
  0942RestaureringsteknikerLR172
Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassisstent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.