7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
HUSLEIETVISTUTVALGET
10.500ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1431Leder74-
  1432Tvisteløser74-
 
DEPARTEMENTENES SERVICESENTER
10.510VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE
  1336SikkerhetsvaktLR10
  1517ResepsjonsvaktLR10
  1337Vaktførstebetjent38-
  1338Vaktleder41-
 
FYLKESMANNSEMBETENE
10.520ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0129Assisterende fylkesmann71-
 
10.525DIVERSE STILLINGER
  0431Fagkonsulent35-
  0382Fylkesagronom45-
  0434Fylkesskogmester45-
  0822Fylkessykepleier50-
  1261Fylkesjordsjef58-
  0435Fylkesskogsjef58-
  0774Ass. fylkeslege66-
  0779Fylkeslege74-