7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
MATTILSYNET
11.315DIVERSE STILLINGER
  1497Inspektør35-
  1498Førsteinspektør42-
  1499Seniorinspektør48-
  1500Distriktssjef50-
  1544Spesialinspektør60-