7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
JERNBANEVERKET
13.100ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1319Avdelingsleder35-
  1316Områdesjef38-
  1366Faglig leder39-
  1372Produksjonsleder46-
 
13.131KJØREVEGEN
  1374TrafikkstyrerLR10
  1444TrafikkstyrerLR14
  1506ToginformatørLR14
  0503Oppsynsmann35-
  1153Elektrotekniker35-
  1294Byggeleder35-
  1376Fagspesialist35-
  0485Sportekniker35-
  1443Anleggsleder36-
  1373Trafikkleder37-
  1375Gruppeleder38-
Kode 1376 Fagspesialist benyttes for arbeidstakere med minimum fagbrev som i tillegg innehar spesielle kvalifikasjoner/funksjoner. Arbeidstakere innplassert i denne stillingskode utløser ikke sikringsbestemmelsen i forhold til arbeidsleder/formann m.v.
 
STATENS VEGVESEN
13.415DIVERSE STILLINGER
  0676Inspektør35-
 
HAVARIKOMMISJONEN
13.700HAVARIKOMMISJONEN
  0711Havariinspektør55-
 
KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET
13.900DIVERSE STILLINGER
  0101Maskinist35-
  0103Styrmann35-
  0105Oppsynsmann35-
  0106Skipsfører35-
 
13.910LOSTJENESTE
  0107LosbåtførerLR12
  1335StatslosaspirantLR12
  0110Losformidler35-
  0108Trafikkleder46-
  0111Statslos46-