7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.10 Vedlegg

 

7.10.1 Lønnsplanhefte nr. 52 - med endringer fra hovedoppgjøret 2016

 
Lønnsplaner pr. 1. mai 2016
 
3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER
 
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Lønnsplan
St.kode
StillingsbetegnelseLønns-
ramme
Ltr. alt.Spesielle godskrivings-
regler, fellesbest. § 5 B
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
14.100ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0134Distriktsarbeidssjef49-
  0721Trygdesjef49-
  0717Overlege61-
  1301Overtannlege61-
  1250Rådgivende overlege61-
  1395Rådgivende overtannlege61-
  1348Sjefslege65-
 
TRYGDERETTEN
14.180ADMINISTRATIVE STILLINGER
  1349Rettsfullmektig47-
  0725Rettsmedlem72-
  1350Avdelingsleder74-
  1419Nestleder74-
  1420Leder74-
 
ARBEIDSTILSYNET
14.190ADMINISTRATIVE STILLINGER
  0355Ass. overlege56-
  0356Overlege61-
 
14.210DIVERSE STILLINGER
  1343Inspektør41-
  1371Seniorinspektør51-
  0362Spesiallege57-