7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.1 Sentrale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.1.3 Stillingsplassering
 
7.2.1.3.1 Lønnsrammer

Lønnsrammer, se vedlegg 1.