7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.1 Sentrale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.1.3 Stillingsplassering
 
7.2.1.3.2 Lønnsplaner
a)Gjennomgående, se vedlegg 1.
b)Departementsområder, se vedlegg 1.