7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.1 Sentrale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.1.3 Stillingsplassering
 
7.2.1.3.3 Arbeidsleder
 
7.2.1.3.3.2 Tvilsspørsmål

Tvilsspørsmål som måtte oppstå om denne ordningen må forelegges KMD.