7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.2 Lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.2.5 Lokale forhandlinger
 
7.2.2.5.4 Virkemidler
Virkemidler i staten

Med hjemmel i pkt. 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.2 kan følgende virkemidler brukes:

a)Arbeidstakere i stilling plassert i lønnsramme, kan få endret plassering innenfor lønnsrammens alternativer.
b)Arbeidstakere i stilling med lønnsspenn, kan få endret plassering innenfor stillingskodens lønnsspenn.
c)Stillinger kan omgjøres til annen stillingskode.
d)Avtale minstelønn for arbeidstakere med særlige arbeidsoppgaver, tjenestested og lignende.
e)Opprette og endre særavtaler.
f)Tilstå tilleggsansiennitet.
g)Tilstå fast eller tidsavgrenset kronetillegg.

Virkemidlene i bokstav a) - g) kan også benyttes for grupper av arbeidstakere.