7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.2 Sentrale og lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 

7.2.2 Lokale bestemmelser LO Stat, Unio og YS Stat

 
7.2.2.5 Lokale forhandlinger
 
7.2.2.5.5 Ansettelse i ledig stilling mv.
Utlysning av ledig stilling
1.Før utlysning av ledig stilling skal tillitsvalgte for organisasjonene i vedkommende virksomhet/driftsenhet/arbeidsområde orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med.

De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen.

2.Ved lønnsplassering tas hensyn til likelønn.
Ny lønnsvurdering
3.Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer.

Tillitsvalgte orienteres årlig om bruken av bestemmelsen.