7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.4 Pensjon

 

7.4.2 Avtalefestet pensjon (AFP)

 
7.4.2.4 Delpensjon

Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstakere med stillingsprosent 60% eller mer av heltidsstilling ta ut delpensjon slik at arbeidstakeren kan trappe ned sin yrkesaktivitet med inntil 40% reduksjon i forhold til heltidsstilling (100%).