7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.4 Pensjon

 

7.4.2 Avtalefestet pensjon (AFP)

 
7.4.2.7 Regulering

AFP reguleres på samme måte som tjenestepensjoner i Statens pensjonskasse. Kronebeløpene reguleres ikke som løpende pensjoner.