7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.4 Pensjon

 

7.4.3 Variable tillegg

Regler for beregning av variable tillegg til lønn i pensjonsgrunnlaget er tatt inn som vedlegg nr. 4.