7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.5 Diverse

7.5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling

 
7.5.3.3 Retningslinjer for avsetningene

KMD og hovedsammenslutningene fastsetter retningslinjer for avsetningene i punkt 5.3.1 og 5.3.2, og kan også i tariffperioden omdisponere midlene mellom disse. Partene evaluerer ordningene.