7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.7 Varighet

Denne hovedtariffavtale trer i kraft 1. mai 2016 og gjelder til og med 30. april 2018.