7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.8 Rettstvist

Forståelsen av bestemmelsene i hovedtariffavtalen og de sentrale særavtaler er et forhold mellom KMD og hovedsammenslutningene.