7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.9 Protokolltilførsler

 

7.9.2 Protokolltilførsler LO Stat, Unio og YS Stat

 
NR. 3

Overgang fra B-tillegg til faste månedlige kronebeløp innebærer ikke materielle endringer i beregningsgrunnlaget for pensjon og overtid.