7 Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 - 30. april 2018

 

7.9 Protokolltilførsler

 

7.9.2 Protokolltilførsler LO Stat, Unio og YS Stat

 
NR. 5

Fjerningen av topp i lønnsspenn og -rammer og endringene i pkt. 2.5.2 om årlig lønnsregulering for ledere skal evalueres av partene. Resultatet tas med inn i arbeidet med framtidig lønns- og forhandlingssystem, jf. protokolltilførsel om mandatet for dette arbeidet.