8 Medbestemmelse - Hovedavtalen i staten - Omstilling

 

8.33 § 33 Sentral opplæringsvirksomhet

Følgende saker kan tas opp til drøftinger mellom hovedsammenslutningene og Departementet når det gjelder opplæringsvirksomhet som drives av Departementet eller den Departementet bemyndiger:

a.årlige opplæringsplaner og vesentlige endringer av disse
b.opplæringsprogrammer, herunder spesielle tiltak for utsatte arbeidstakergrupper
c.retningslinjer for tildeling av stipend.

I tillegg til dette behandles på samme måte generelle regler som skal gjelde all opplæringsvirksomhet i staten.