Statens personalhåndbok 2018

ForfatterStatens personalhåndbok
Dato2018
PublisertSPH-2018
Sammendrag

Kapitteloversikt:

 

Innledning

Statens personalhåndbok – 2018-utgaven

Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og angir mål og setter rammer for utøvelse av arbeidsgiveransvaret lokalt. Vår ambisjon er at den sentrale arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at statlige virksomheter er moderne og attraktive arbeidsgivere som rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere, og dermed kan løse sitt samfunnsoppdrag. Arbeidsgiverpolitikken bygger på tillit til at ledere, medarbeidere og tillitsvalgte lokalt har de beste forutsetningene for å utvikle virksomheten og organisasjonen videre. Det er derfor viktig med god kjennskap til lov- og avtaleverk. Statens personalhåndbok er et viktig redskap for å finne frem til dette.

Fra 1. januar 2018 overtar Difi ansvaret for den sentrale arbeidsgiverstøtten i staten. Samtidig lanserer Difi en arbeidsgiverportal hvor man får tilgang til regelverk, råd og tips innenfor HR-området. Gjennom denne portalen kan man også stille spørsmål til ekspertene i Difi eller kople seg opp til andre statlige arbeidsgivere som har erfaring og kunnskap på spesielle fagområder. I denne portalen vil det for eksempel også finnes henvisninger til relevante avsnitt i SPH.

SPH publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder. SPH vil være tilgjengelig på Lovdatas gratissider og gjennom deres betalingstjeneste Lovdata Pro. Lovdata Pro gir tilgang til en personalhåndbok med god søkefunksjon og praktiske verktøy for den enkelte bruker, gruppe av brukere eller den enkelte virksomhet.

Personalhåndboka inneholder:

-personalpolitiske føringer og satsinger
-en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold.
-departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
-maler og veiledninger.

Personalmeldinger (PM) om endringer i avtaleverket osv. blir fortløpende sendt ut til brukerne og innarbeidet i SPH.

Lykke til som bruker! 

Oslo, januar 2018 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Statens personaldirektør

Gisle Norheim 

Eventuelle henvendelser om Statens personalhåndbok:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

postmottak@kmd.dep.no