PM-2013-4: Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-07-01
PublisertPM-2013-4
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.17.

PM-2013-4 Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse

Dato: 01.07.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.17 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene ble 13. mai 2013 enige om ny «Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse» (permisjonsavtalen), etter hjemmel i lov om Statens pensjonskasse § 20 første ledd bokstav d.

Avtalen er, med departementets kommentarer, i sin helhet innarbeidet i SPH pkt 9.17. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Yvonne Larssen

avdelingsdirektør 

Saksbehandler:

Else Margrethe Nergård, tlf. 22244946