PM-2013-9: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt - nye satser.

ForfatterStatens personalhåndbok - Personalmeldinger
Dato2013-11-29
PublisertPM-2013-9
SammendragTil: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.5.

PM-2013-9 Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt - nye satser 

Dato: 29.11.2013

Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.5

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene er enige om regulering av satser i «Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt», med virkning fra og med 1. januar 2014. 

Pkt. 3 Arbeidsgodtgjørelse

A.Arbeidsgodtgjørelse for tokt på hverdager er kr 1 501,- pr. døgn.
B.Arbeidsgodtgjørelse for tokt lørdager/søndager er kr 3 002,- pr. døgn. 

Pkt. 5 Kostgodtgjørelse og nattillegg mv.

D.Det skal normalt være tilfredsstillende kvarter. Det skal ikke utbetales nattillegg når staten holder tilfredsstillende kvarter. Hvorvidt kvarteret skal anses for å være tilfredsstillende, avgjøres etter drøftinger mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver. Kompensasjon for utilfredsstillende kvarter er 90 % av den til enhver tid gjeldende sats for nattillegg i særavtale for reiser innenlands for statens regning, p.t. kr 378,- pr. døgn. 

Etter fullmakt

Merethe Foss Liverud

statens personaldirektør 

Per Kristian Knutsen

ass. statens personaldirektør 

Eventuelle henvendelser:

Arbeidsgiverpolitisk avdeling, tlf. 22244801